Dr Dinka Lakić Specijalista interne medicine

Dr Dinka Lakić, specijalizaciju interne medicine završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1985. godine, nakon toga je višedecenijsko iskustvo stekla kao ljekar specijalista na Klinici za onkologiju i radioterapiju i odjeljenju za hemoterapiju sa dnevnom bolnicom.

Takođe je u toku tri godine vršila funkciju direktora Klinike za onkologiju i radioterapiju kliničkog centra Crne Gore.

Bavi se prevencijom, dijagnostikom i liječenjem malignih oboljenja.

Ono sto doktorku Lakić izdvaja osim bogatog profesionalnog iskustva je poseban senzibiltet i razumijevanje za pacijente koji imaju dijagnostikovnu malignu bolest.

dr Dinka Lakić

LUČA MEDICAL

NEKA TE SRCE VODI PRAVO DO ZDRAVLJA