Mr sc.med. dr Milena Dapčević – Internista hematolog

Dr Milena Dapčević završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, specijalizaciju iz Interne medicine i užu specijalizacije iz Hematologije u roku i sa odličnim uspjehom.

Magistarsku tezu iz Kardiologije odbranila je 2009. godine i stekla zvanje magistra medicinskih nauka. Usavršavala se u Njemačkoj kod prof. dr Nedežde Basare iz oblasti Transplantacije matične ćelije hematopoeze. Poremećaje hemostaze i tromboze usavršavala je u Zagrebu, KBC Rebro.
Jedan je od osnivača Balkanske mijelomske grupe. Učestvovala je na međunarodnim kongresima sa autorskim radovima i kao predavač po pozivu na Internacionalnom kongresu Balkanske mijelomske grupe.
Autor je brojnih radova i publikacija.

Hematologijom se uspješno bavi duži niz godina. Zaposlena je u Kliničkom centru Crne gore, Centar za hematologiju, gdje je obavljala i dužnost načelnika Odjeljenja Centra za hematologiju.

Dr Ana Nenezić

LUČA MEDICAL

NEKA TE SRCE VODI PRAVO DO ZDRAVLJA