Mr. sc. dr Nebojša Bulatović

Internista-kardiolog

Dr Nebojša Bulatović posjeduje bogato iskustvo u kliničkom, organizacionom i edukativnom radu.
Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa prosječnom ocjenom 9,55 i ocjenom zavrsnog ispita 10. Specijalizaciju iz oblasti Interne medicine (2001. god.) i subspecijalizaciju iz oblasti Kardiologije (2003. god.) završio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa najboljim ocjenama. Od 2003. godine zaposlen je kao Načelnik Odjeljenja kardiologije, a od 2015-2016. godine radi kao Načelnik Koronarne jedinice.

Dr Bulatović je pokazao veliku sposobnost u rukovodjenju rada najveće jedinice za liječenje bolesnika sa kardiovaskularnim oboljenjima u Crnoj Gori, a u isto vrijeme aktivno je liječio veliki broj pacijenata. Od 2016. god do 2021.god. rukovodio je Klinikom za bolesti srca koja je pokazala značajnu uspješnost u liječenju bolesnika kao i uvođenju novih metoda dijagnostikovanja i liječenja.

2007.godine je odbranio magistarsku tezu ’’Korelacija nivoa N-terminalnog fragmenta mozdanog natriuretskog peptida sa klinickom slikom kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda”na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Od 2004. godine je angažovan kao stručni saradnik predmetu Interna medicina- Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore. Doktorant je na Katedri za internu medicinu i u toku je izrada doktorske disertacije.
Posjeduje sertifikate koji se tiču neinvazivne diagnostike kardiovaskularnih oboljenja.
Učesnik, predavač i moderator je na brojnim naučnim i stručnim skupovima.

Sanja Gluščević - Neurolog

LUČA MEDICAL

NEKA TE SRCE VODI PRAVO DO ZDRAVLJA