Docent dr Mihailo Vukmirović

Internista-kardiolog

Kardiolog docent dr Mihailo Vukmirović ordinira u Luča Medical Podgorica.

Medicinski fakultet, specijalizaciju Interne medicine i užu specijalizaciju iz Kardiologije završio je sa odličnim uspjehom kao prvi student iz klase prije predvidjenog roka. Uporedo se usavšavao za ehokardiografiju, kao i dijagnostiku i liječenje poremećaja srčanog ritma, implantaciju i praćenje rada pejsmejkera, kardioverter defibrilatora odnosno srčane resinhronizacione terapije, kao i radiofrekventne kateter ablacije tahikardija u Referentnom pejsmejker centru odnosno Centru za poremećaje ritma Kliničkog Centra Srbije, kao i u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu.
Nakon toga kontinuirano se usavršava iz oblasti poremećaja ritma sa posebnim usmjerenjem na atrijalnu fibrilaciju u vodećim evropskim klinikama kao što je Institut za Kliničku i Eksperimentalnu Medicinu (IKEM) u Pragu gdje je boravio kao stipendista Evropskog udruženja za poremećaje srčanog ritma (EHRA) u kojem se tradicionalno edukuje svake godine.

Kardiolog Mihailo Vukmirović

U više navrata usavršavao je u Medtronic trenažnom centru u Lozani, Salcburg Landeskliniken u Austriji, Odessa Regional Hospital u Odesi, Semmelweis University Heart Center u Budimpešti, Villa Maria Cecilia Hospital u Cotignoli u Italiji kod doajena aritmologije Prof. Carla Papponea, Princess Grace Hospital Centre u Monte Carlu, Erasmus Medical Center u Roterdamu.
Zbog implementacije crio ablacije atrijalne fibrilacije odnosno implantacije “wireless” pejsmejkera u više navrata tradicionalno boravi u CardioVascular Center Bethanien (CCB) u Frankfurtu kod jednog od vodećih aritmologa Prof. Juliana Čunga i Clinique Pasteur u Tuluzu kod prof. Serža Bovede.
Odbranio je 2 doktorske disertacije iz oblasti poremećaja srčanog ritma odnosno naprasne srčane smrti.
Sertifikovani je ekspert za invazivnu dijagnostiku i liječenje poremećaja srčanog ritma od strane EHRA.
Redovni je učesnik periodičnih ekspertskih “workshop” sastanaka u organizaciji EHRA odnosno Medtronic i Abbott kompanija usmjerenih na nove modalitete liječenja atrijalne fibrilacije odnosno kompleksnih aritmija srca.
Načelnik je Centra za poremećaje ritma i elektrofiziologiju srca Kliničkog Centra Crne Gore.
Pionir je invazivne elektrofiziologije i kateter ablacija tahikardija u Crnoj Gori.
Predavač je na Medicinskoj fiziologiji na Medicinskom fakultetu u Podgorici i na Visokoj medicinskoj školi u Beranama, asistent je u nastavi na predmetu Interna medicina.
Član je EHRA radne grupe koja je izradila smjernice za Sinkopu odnosno smjernice za liječenje srčane slabosti srčanom resihnronizacionom terapijom. U toku mu je izbor za člana radne grupe za izradu smjernica za liječenje atrijalne fibrilacije.
Objavio je više naučnih i stručnih radova u citiranim medjunarodnim časopisima .
Član je Udruženja kardiologa Crne Gore
Član je Udruženja kardiologa Srbije
Član je Evropskog udruženja kardiologa (ESC)
Član je Evropskog udruženja za poremećaje srčanog ritma (EHRA)

LUČA MEDICAL

NEKA TE SRCE VODI PRAVO DO ZDRAVLJA