Dr Milovan Kalezić Specijalista interne medicine

Dr Milovan Kalezić je završio Medicinski fakultet u Beogradu 2011. godine.

Nakon završetka fakulteta, u periodu od 2011. do 2013. godine, edukovao se u Koronarnoj jedinici, kao i u sali za kateterizaciju srca Kliničkog Centra Srbije.

Od 2013. godine zaposlen je na Klinici za kardiologiju Kliničkog Centra Crne Gore (odjeljenje interventne kardiologije).

Završio je specijalizaciju iz Interne medicine u julu 2021. godine, na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Od 2019. godine doktorand je na doktorskim studijama, smjer kardiovaskularna istraživanja, takođe na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Saradnik u nastavi za Internu medicinu na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

dr Milovan Kalezić

LUČA MEDICAL

NEKA TE SRCE VODI PRAVO DO ZDRAVLJA