Dr Ljubomir Obrenović Specijalista radiolog

Dr Ljubomir Obrenović je 2001. godine završio srednju medicinsku školu u Podgorici, smjer farmaceutski tehničar, i 2009. godine je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

2018. godine je završio specijalističke studije iz oblasti Radiologije

dr Ljubomir Obrenović

LUČA MEDICAL

NEKA TE SRCE VODI PRAVO DO ZDRAVLJA