Dr Darko Radinović Interventni radiolog

Dr Darko Radinović je radiološku specijalizaciju na Medicinskom fakultetu u Podgorici obavljao u periodu 2016. – 2020.
Jedan od najmlađih specijalista u KCCG, koji je sa 31. godinom završio dijagnostiku i interventnu vaskularnu radiologiju, sa maksimalnom ocjenom 5. Diplomski rad ocijenjen sa maksimalnom ocjenom 10. Radio kao specijalizant radiologije 2016-2020. u KCCG. Specijalista radiologije od 11. decembra 2020. sa usmjerenjem za interventnu vaskularnu radiologiju i neurosegment interventne radiologije.
Predhodnom radnom iskustvu doprinijeli su: rad na klasičnoj dijagnostici: UZ, doppler, RTG, CT (CT koronarografije). Angio sala. Preko 5 godina iskustva rada u angio sali i preko 2000 koronarografija, preko 250 PCI -perkutanih koronarnih intervencija (Prvi samostalan stent implantirao je jula 2017. sa 27 godina); DSA cerebralnih preko 200; 20 mehaničkih trombektomija kod akutnog moždanog udara -AMU (od januara 2021 samostalna pripravnost za AMU); asistirao u preko 60 embolizacija cerebralnih aneurizmi, i preko 20 aortnih stentova (TEVAR, EVAR).
Dr Marina Ratković

LUČA MEDICAL

NEKA TE SRCE VODI PRAVO DO ZDRAVLJA